Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/55036/1533/11-7-2007 - ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/1-8-2007
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη, στο Αστέρι Δήμου Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη, στο Αστέρι Δήμου Αρκαδίου του Ν. Ρεθύμνης, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά, τυπολογικά και λαογραφικά στοιχεία, αποτελεί σημαντική μαρτυρία για την νεώτερη ιστορία της Κρήτης και ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του ν.3028/2002.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
14-09-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Kτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αστέριον

Αστικά Κτίρια