Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Α1/Φ43/50488/2124/28-5-2008 - ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/9-6-2008
Τίτλος ΦΕΚ
Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Παλαιάς και Νέας Πλευρώνας, στη θέση Μεσόκαμπος, κτηματικής περιφέρειας Μεσολογγίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Κείμενο
Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. (5) του προοιμίου Υπουργική Απόφαση και αναοριοθετούμε με σημεία και συντεταγμένες τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς και Νέας Πλευρώνας, στη θέση Μεσόκαμπος, κτηματικής περιφέρειας Μεσολογγίου, νομού Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, επεκτείνονται τα όρια της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν η θέση «Σκαλί» όπου είναι ορατή η οχύρωση των Τριών Εκκλησιών, καθώς και η θέση «Φοινικιά», όπου εντοπίζονται ερείπια παλαιοχριστιανικής τρίκλιτης βασιλικής. Επιπλέον, τροποποιούνται τα όρια του αρχαιολογικού χώρου με την εξαίρεση του υφιστάμενου οικισμού «Νέα υδραγωγεία» και των λατομικών χώρων που υπάρχουν στην περιοχή, διότι δεν υφίστανται εκεί αρχαιότητες. Ως εκ τούτου, τα νέα όρια του αρχαιολογικού χώρου Πλευρώνας ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3, 4........ 64, 65, 66, 67 και 1, σύμφωνα με τα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο επίσης πίνακα συντεταγμένων.

Πίνακας Συντεταγμένων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝΙΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
ΣΗΜΕΙΟ 1:5000 1:50000 Χ[ΗΑΤΤ] Υ[ΗΑΤΤ] Χ[ΕΓΣΑ] Υ[ΕΓΣΑ]
1 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -7937.10 17956.60 270876.64 4254582.07
2 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -7031.00 18583.40 271799.85 4255183.85
3 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6981.50 18588.90 271849.50 4255187.98
4 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -7000.00 19198.80 271847.79 4255798.32
5 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6962.60 19246.20 271886.49 4255844.68
6 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6903.10 19247.70 271946.02 4255844.54
7 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6826.70 19298.20 272023.80 4255892.93
8 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6603.40 19555.90 272254.16 4256144.45
9 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5931.10 19474.00 272924.10 4256044.05
10 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5819.20 19521.50 273037.28 4256088.46
11 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5615.90 19580.40 273242.17 4256141.76
12 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5551.00 19609.90 273307.87 4256169.47
13 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5497.00 19683.80 273363.90 4256241.87
14 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5408.60 19717.30 273453.21 4256272.93
15 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5152.90 19509.50 273703.14 4256058.12
16 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5141.90 19460.00 273712.77 4256008.32
17 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4899.60 19262.20 273949.58 4255803.88
18 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4875.70 19268.70 273973.66 4255809.72
19 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4783.20 19211.30 274064.56 4255749.78
20 6201.6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4674.40 19258.20 274174.63 4255793.68
21 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4572.20 19128.30 274273.24 4255660.98
22 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4470.20 19090.00 274374.17 4255619.88
23 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4277.70 18977.10 274563.52 4255501.69
24 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4139.80 18740.80 274694.89 4255261.63
25 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4042.80 18758.20 274792.35 4255276.36
26 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3918.00 18624.80 274913.46 4255139.54
27 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3722.90 18581.60 275107.33 4255090.98
28 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3646.30 18647.70 275185.74 4255154.96
29 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3538.90 18585.50 275291.41 4255089.81
30 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3435.90 18467.60 275391.14 4254969.09
31 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3387.60 18352.20 275436.26 4254852.38
32 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3254.30 18287.50 275567.75 4254784.02
33 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3356.30 18073.10 275459.87 4254572.46
34 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3336.90 17935.30 275475.47 4254434.15
35 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3299.60 17852.20 275510.48 4254350.03
36 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3322.40 17813.40 275486.61 4254311.87
37 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3418.50 17771.60 275389.38 4254272.72
38 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3552.30 17515.40 275248.56 4254020.24
39 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3651.30 17382.60 275145.92 4253890.18
40 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3725.90 17332.80 275069.96 4253842.44
41 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3756.80 17284.50 275037.74 4253795.00
42 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3865.70 17230.80 274927.38 4253744.31
43 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3885.60 17189.50 274906.35 4253703.56
44 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3854.80 17139.30 274935.76 4253652.52
45 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3732.90 17110.90 275056.86 4253620.77
46 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3707.50 16913.90 275076.83 4253423.10
47 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3614.00 16828.80 275167.98 4253335.44
48 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3619.90 16779.10 275160.71 4253285.91
49 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3606.00 16726.80 275173.17 4253233.23
50 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3593.60 16534.30 275180.27 4253040.42
51 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3543.80 16497.50 275229.05 4253002.26
52 6202.7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3534.40 16450.70 275237.16 4252955.21
53 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3544.20 16410.50 275226.25 4252915.28
54 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3722.80 16128.90 275039.94 4252638.64
55 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -3798.00 15948.80 274959.80 4252460.63
56 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4086.50 16065.20 274674.56 4252584.95
57 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4074.10 16149.80 274689.28 4252669.20
58 6212.1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4487.50 16355.70 274281.62 4252886.44
59 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4756.40 16417.00 274014.45 4252955.13
60 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4975.10 16420.00 273795.87 4252964.15
61 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4809.10 16354.90 273960.05 4252894.49
62 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4860.80 16173.00 273903.36 4252714.04
63 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -4888.10 15971.70 273870.53 4252513.52
64 6211.2 MEΣOΛΟΓΓΙON -4921.90 15884.70 273834.34 4252427.46
65 6211.2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -5680.90 16248.10 273085.46 4252811.69
66 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -6619.40 16786.70 272161.94 4253376.05
67 6201.8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ -7788.70 17702.80 271018.03 4254324.21
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-08-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Γυφτόκαστρο" ή "Σφακοβούνι" (αρχαία πόλη Πλευρών)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Υψωμα "Γυφτόκαστρο" ή "Σφακοβούνι"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οχύρωση Τριών Εκκλησιών
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Σκαλί
Αμυντικά Συγκροτήματα
Παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλική
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Φοινικιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι