Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/56370/2165/25-10-1984 - ΦΕΚ 887/Β/20-12-1984
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων 6 προϊστορικών θέσεων στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ Κοζάνης.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις έξι (6) προϊστορικές "Τούμπες" στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ Κοζάνης με ζώνη προστασίας 300 μ. περιμετρικά, ώστε να αποφευχθούν καταστροφές από λαθρανασκαφές και βαθιές αρόσεις.
Οι Τούμπες είναι οι εξής: Τούμπα Ποντοκώμης, Τούμπα Δρεπάνου, Τούμπα Τετραλόφου, Ξηροπήγαδο Κοιλάδας, Τούμπα Μαυροδενδρίου, Νέα Τούμπα Ακρινής".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
11-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ, Ξεροπήγαδο
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα