Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3007/262/17-12-2004 - ΦΕΚ 328/Β/11-2-2004
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας νομού Λασιθίου, ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος, τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας, στον κόλπο του Μιραμπέλλου, για λόγους προστασίας των πρωτομινωικών καταλοίπων και λοιπών αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμμένο φύλλο Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 (αρ.9635/8), με την γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α - Β - Γ - Δ - ακτογραμμή - Α. Στα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση πίνακα.
Το σύνολο των εργασιών εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του όρμου της Παχειάς Άμμου, υπόκεινται στον κατά Νόμο έλεγχο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
30-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολγικός χώρος σε τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου, στον κόλπο του Μιραμπέλλου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παχύαμμος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής