Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4692 π.ε./11009/3-2-1998 - ΦΕΚ 261/Β/18-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Σκάλας Βαρδέτου και των (2) δύο Πέτρινων Γεφυριών μεταξύ των χωριών Καπέσοβο και Βραδέτο στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, τη σκάλα Βραδέτου και τα δύο (2) πέτρινα γεφύρια μεταξύ των χωριών Καπέσοβο και Βραδέτο στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων, διότι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και μαρτυρίες του τρόπου επιβίωσης και επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής της εποχής εκείνης και είναι σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής."

ΚΝ 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/50
Ν 2039
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Δύο πέτρινα γεφύρια μεταξύ Καπεσόβου και Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ

στην περιοχή Ζαγορίου, μεταξύ Καπεσόβου και Βραδέτου
Γέφυρες
Δύο πέτρινα γεφύρια μεταξύ Καπεσόβου και Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ

στην περιοχή Ζαγορίου
Γέφυρες
Σκάλα Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ


Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια