Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/52707/2157/31-12-1986 - ΦΕΚ 74/Β/5-2-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων των προϊστορικών οικισμών περιοχής Σαριγκιόλ Ν. Κοζάνης.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τους προϊστορικούς οικισμούς που έχουν εντοπισθεί και σώζονται στις παρακάτω αναφερόμενες Τούμπες περιοχής Σαριγκιόλ Ν. Κοζάνης, με όρια, όπως αυτά καθορίζονται με συνεχή μαύρη γραμμή στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφασή μας:
1. Τούμπα Μαυροδενδρίου
2. Τούμπα Ποντοκώμης
3. Τούμπα Δρεπάνου
4. Τούμπα Ακρινής
5. Μικρό Νησί Ακρινής
6. Τούμπα Χάμπουλα Ακρινής
7. Τούμπα Κιρεμίτ Ακρινής
8. Μεγάλο Νησί Γαλάνης
9. Μεγάλη Τούμπα Αγ. Δημητρίου - Κοιλάδας
10. Μικρή Τούμπα Αγ. Δημητρίου
11. Τούμπα Ξεροπήγαδο Κοιλάδας
12. Τούμπα Τετραλόφου.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στην Κοιλάδα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλο Νησί (Γαλάνης) Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Γαλάνιον
πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαριγκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μικρή Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός "Μικρό Νησί" Ακρινής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

θέση Αλώνια, ΝΑ της κοινότητας Ακρινής
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Κιρεμίτ Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ, Ξεροπήγαδο
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Χάμπουλα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα