Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/76010/4803/20-8-2003 - ΦΕΚ 1726/Β/24-11-2003 24 Νοεμβρίου 2003 1726 24 Νοεμβρίου 2003 1726 24 Νοεμβρίου 2003 1726 24 Νοεμβρίου 2003
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής μεταξύ Νήσου Τελένδου και Νήσου Καλύμνου, καθώς και του ακρωτηρίου Πνιγμένος στη Νήσο Τέλενδο.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νήσου Τελένδου και Νήσου Καλύμνου, καθώς και του ακρωτηρίου Πνιγμένου στη Νήσο Τέλενδο, όπως ορίζεται στα συνημμένα αποσπάσματα φύλλων χάρτου της Γεογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αρ.7747.7, 7757.1 κλίμακας 1:5.000, για λόγους προστασίας των εντοπισμένων στην εν λόγω περιοχή εναλίων αρχαιοτήτων.
Ο θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ακτογραμμή της νήσου - Α. Οι κορυφές των σημείων ορίζονται από τις κάτωθι συντεταγμένες:
Α Β Γ Δ Ε Ζ
Χ -3.830 -3.390 -3.525 -3.865 -4.610 -4.631
Ψ 28.130 27.955 27.513 26.318 26.342 26.628
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-01-2009

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος της περιοχής μεταξύ Νήσου Τελένδου και Νήσου Καλύμνου, καθώς και του ακρωτηρίου Πνιγμένος στη Νήσο Τέλενδο.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


περιοχή μεταξύ Νήσου Τελένδου και Νήσου Καλύμνου, καθώς και του ακρωτηρίου Πνιγμένος στη Νήσο Τέλενδο
Ενάλιοι Χώροι