Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/76007/4802/21-8-2003/21-8-2003 - ΦΕΚ 1302/Β/12-9-2003
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του όρμου Πεζώντα, νήσου Καλύμνου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή του όρμου Πεζώντα, νήσου Καλύμνου, όπως ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αρ. 7747.8, κλίμακας 1:5.000, για λόγους προστασίας των εντοπισμένων στην εν λόγω περιοχή εναλίων αρχαιοτήτων.
Ο θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία Α, Β, ακτογραμμή της νήσου - Α. Οι κορυφές των σημείων ορίζονται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Α Β Χ Ψ
3.512 4.195 29.477 29.055
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-10-2009

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος της περιοχής του όρμου Πεζώντα Δωδεκανήσου.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Όρμος Πεζώντα.
Ενάλιοι Χώροι