Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/46740/3246/2-9-2003 - ΦΕΚ 1268/Β/4-9-2003
Τίτλος ΦΕΚ
Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Συντερίνας στη Λαυρεωτική, επαναπροσδιορισμού Ζώνης Α΄ και οριοθέτησης Ζώνης Β΄.
Κείμενο
Εγκρίνουμε:
(Α) Τον ανακαθορισμό των ορίων της αδόμητης Ζώνης Α4΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Συντερίνας Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 1070/Β/29.12.95) ως ακολούθως:
Η Ζώνη Α΄ οριοθετείται στον συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 υπό τα στοιχεία 1-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ...Ξ"-Ο"-6-5-4-3Α-3-2Β-2Α-2-1, και
(Β) Οριοθετούμε ως Ζώνη Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου το τμήμα του κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου της Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 852/Β/3.9.80) υπό τα στοιχεία 1-2-2Α-2Β-3-3Α-4-5-6-7-152-8-154-9-156-86-10-1,
όπως ορίζεται στον συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000.
Τα ζεύγη συντεταγμένων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω σημεία παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων".


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-10-2009

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής Αττικής: Αγρόκτημα με Πύργο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αγριλέζα Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αγριλέζα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα και Πύργος κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με πύργο του 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Αρχιτεκτονικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Δύο Αγροκτήματα με Πύργο, Λείψανα κτισμάτων κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Κτισμάτων, Αναλήμματα, Αγρόκτημα 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων, Λείψανα Κτιρίου Κλασικών Χρόνων (κεραμεική κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: περιοχές Στεφάνι και λόφος Μερκάτη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Περιοχές Στεφάνι και λόφος Μερκάτη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμεική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι