Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/54218/1193/28-10-1994 - ΦΕΚ 909/Β/8-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Βαθυλάκκου Θεσ/νίκης ως μνημείον που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Βαθυλάκκου Θεσσαλονίκης ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για ευρύχωρη τρίκλιτη βασιλική που κτίστηκε το 1860, ενδεχομένως στη θέση παλαιότερου ναού όπως μαρτυρούν τα διάσπαρτα αρχιτεκτονική μέλη γύρω από το ναό και είναι αξιόλογο δείγμα μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής στην περιοχή.
Στο εσωτερικό του ναού σώζονται τοιχογραφίες στο χώρο του Ιερού της πρόθεσης, του διακονικού και στο βόρειο τοίχο."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
11-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Νικολάου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βαθύλακκος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι