Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5686/219/29-1-1982 - ΦΕΚ 534/Β/13-9-1983
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη Παλαικάστρου, Πετσοφά-Καστρί σαν τόπων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την παραπάνω απόφαση και κηρύσσουμε τις περιοχές Παλαικάστρου, Πετσοφά και Καστρί σαν τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ως εξής: Την παράλια περιοχή Κοινότητας Παλαικάστρου Σητείας που ορίζεται προς Β από τη βόρει άκρη του όρμου του Κουρεμένου (Ακρωτήριο Τέντα) και μέχρι του Ακρωτηρίου Πλάκα προς ΝΑ, με ζώνη προστασίας πεντακοσίων μέτρων από την παραλία και όμοια ζώνη γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους Ρούσου Λάκκου, Πετσοφά και υψώματος Καστρί, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα".

Κ Ν 5351/1932.
Ν 1469/1950.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος - θαλάσσια περιοχή Παλαικάστρου - Ν. Γράντες Σητείας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ


Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιερό κορυφής στη θέση Πετσοφά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Αγκάθια
Πετσοφά
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Καστρί ή Κάστελλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

Καστρί ή Κάστελλος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα