Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΠΔ 15-10-1937 - ΦΕΚ 428/Α/23-10-1937
Τίτλος ΦΕΚ
Περί διατηρήσεως ως ιστορικού μνημείου του Γενή Τζαμί Εδέσσης.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν Διατηρητέον Ιστορικόν Μνημείον το εν Εδέσση Γενή Τζαμί, ίνα χρησιμεύσει και ως Μουσείον της πόλεως ταύτης".

Ν 2447
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
20-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Γενή Τζαμί στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Έδεσσα

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι