Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26340/1642/3-6-1998 - ΦΕΚ 611/Β/18-6-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Οριοθέτηση Ζώνης Α' Αρχ/κού Χώρου Διασκαρίου, Επαρχ. Σητείας Ν. Λασιθίου. Χρήσεις γής.
Κείμενο
" Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου Διασκαρίου, επαρ. Σητείας Ν. Λασιθίου, όπου εκτείνεται ο μινωϊκός οικισμός και της φυσιογνωμίας του, καθορίζεται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου περιοχής, Ζώνης Α ' προστασίας, ως εξής :

ΖΩΝΗ Α.
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α', απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού Χώρου Διασκαρίου,η περιοχή, η οποία στο συνημμένο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1:5000, ορίζεται από τα σημεία 1 - 2 - 3... 15 - 16 - 17 - ακτογραμμή - 1, όπως αυτά αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του συνημμένου πίνακος.
Στην οριοθετημένη Ζώνη Α ' καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης : Επιτρέπονται οι ανοιχτές καλλιέργειες χωρίς την χρήση μηχανικού μέσου, με επιφανειακή άροση έως 30 εκ από της επιφανείας του εδάφους, μόνο κατόπιν αιτήσεως και αδείας από την αρμόδια,για την περιοχή, ΚΔ' Εφορεία Αρχ/των.
Απαγορεύεται κάθε φυσική ή τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους, η δόμηση και κάθε άλλη κατασκευή ( π.χ. Ορνιθώνες, θερμοκήπια, ποιμνιοστάσια, φρεάτια, αποθήκες, αντλιοστάσια, δεξαμενές ) για τα οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Ακόμα, απαγορεύονται οι διαμορφώσεις κι αλλοιώσεις της υφισταμένης μορφής του χώρου, η διάνοιξη νέων οδών ή η διαπλάτυνση υφισταμένων, καθώς και οιαδήποτε εργασία δύναται να προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στα αρχαία".

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ. Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α 1: 5000 1: 50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
..................................................................................................................................................
1 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2517,5 -24345 1 - 2 89,33
2 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2556,0 -24274,5 2 - 3 48,37
3 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2562,0 -24226,5 3 - 4 81,30
4 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2624,5 -24174,5 4 - 5 53,05
5 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2588,9 -24136 5 - 6 29,73
6 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2618,8 -24116 6 - 7 64,93
7 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2578,0 -24059,5 7 - 8 39,83
8 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2579,5 -24020,5 8 - 9 43,50
9 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2606,8 -24055 9 - 10 42,11
10 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2648,8 -24852 10 -11 42,58
11 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2698,0 -24945,5 11- 12 100,22
12 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2702,0 -24145 12 -13 94,56
13 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2792,6 -24174 13 - 14 190,65
14 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2796,5 -24364 14 - 15 86,00
15 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2712,0 -24386 15 - 16 96,57
16 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2616,0 -24369,5 16 - 17 52,93
17 9647.6 ΣΗΤΕΙΑ 2572,0 -24399
Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Διασκαρίου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Διασκάρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα