Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/806/26496/14-3-1997 - ΦΕΚ 542/Β/2-7-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (2) καπναποθηκών στο Κιλκίς στις οδούς Βενιζέλου και Πάλμε ιδ. Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ),μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/ 1950 (2) καπναποθήκες επί των οδών Βενιζέλου και Πάλμε στο Κιλκίς, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ) με τον περιβάλλοντα χώρο στα όρια ιδιοκτησίας και με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ (σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό) διότι αποτελούν σημαντικά δείγματα ειδικής αρχιτεκτονικής με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία που αποτελούν μαρτυρίες της οικονομικής ζωής της πόλης στα τέλη του περασμένου αιώνα".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Ν. 1469/ 1950.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-07-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
(2) Καπναποθήκες μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
οδοί Βενιζέλου και Ούλοφ Πάλμε
Βοηθητικοί Χώροι