Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/43984/2309/28-9-1994 - ΦΕΚ 845/Β/14-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως Αρχαιολογικού χώρου των θέσεων "Μπαΐρια" και "Δρέβενο" περιοχής Δήμου Αξιούπολης, Επαρχίας Παιονίας Νομ. Κιλκίς.
Κείμενο
"Aποφασίζουμε :
Για λόγους προστασίας :
α) Tου νεκροταφείου αρχαϊκών χρόνων στη θέση " Mπαΐρια ", 1 - 1,5 χλμ. βόρεια της Aξιούπολης και δεξιά του δρόμου Aξιουπόλεως - Πηγής, και
β) Tου οικισμού ιστορικών χρόνων στη θέση " Δρέβενο " στα βόρεια οικοδομικά τετράγωνα της Aξιούπολης στο συνοικισμό Δρέβενο, κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή βόρεια του Δήμου Aξιούπολης που καταλαμβάνουν οι δύο παραπάνω θέσεις.
H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη Γ.Y.Σ. 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως 31- 1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως:

AΞIOYΠOΛH
ΣHMEIA X Ψ
1 4494.50 + 27762.50
2 5744.10 + 27762.40
3 5819.80 + 27548.90
4 5883.70 + 27539.90
5 5941.50 + 27494.30
6 5976.10 + 27439.40
7 6005.20 + 27390.10
8 6076.40 + 27314.80
9 6165.30 + 27302.4
10 6227.20 + 27295.30
11 6320.00 + 27282.50
12 6294.60 + 27179.70
13 6269.30 + 27097.50
14 6264.10 + 27006.80
15 6250.50 + 26909.90
16 6224.90 + 26805.50
17 6200.10 + 26724.30
18 6156.20 + 26728.20
19 6031.50 + 26795.40
20 5998.60 + 26832.60
21 5939.80 + 26862.20
22 5795.50 + 26965.50
23 5720.90 + 27114.90
24 5624.90 + 27275.10
25 5575.50 + 27359.70
26 5540.60 + 27464.80
27 5530.40 + 27550.30
28 5519.60 + 27634.20
29 5479.30 + 27625.30
31 5459.10 + 27674.90N 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Νεκροταφείο Αρχαϊκών Χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

"Μπαΐρια ", 1 - 1,5 χλμ. βόρεια Αξιούπολης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικισμός Ιστορικών Χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

"Δρέβενο ", 1 - 1,5 χλμ. βόρεια Αξιούπολης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα