Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46903/2464/28-9-1994 - ΦΕΚ 839/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη της περιοχής του λόφου στα ΒΔ τηε κοινότητας Νέου Γυναικοκάστρου ή Νέας Δήμητρας Ν. Κιλκίς ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Kηρύσσεται η περιοχή του λόφου, στα BΔ της Kοινότητας Nέου Γυναικοκάστρου ή Nέας Δήμητρας, Nομού Kιλκίς, ως αρχαιολογικός χώρος.
H κηρυγμένη περιοχή ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 25 στο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Y.Σ. κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αντιστοιχεί στις εξής συντεταγμένες :

ΣYNTETAΓMEMEΣ:
NEO ΓYNAIKOKAΣTPO

ΣHMEIA
X Ψ
1 - 18710.10 20046.80
2 - 18630.40 20039.60
3 - 18525.10 19965.10
4 - 18460.10 19897.10
5 - 18423.80 19832.20
6 - 18415.00 19779.60
7 - 18425.90 19745.10
8 - 18424.90 19706.50
9 - 18444.60 19655.30
10 - 18439.50 19597.20
11 - 18444.90 19523.40
12 - 18467.30 19505.80
13 - 18472.50 19434.90
14 - 18503.20 19420.70
15 - 18557.30 19369.30
16 - 18587.70 19354.90
17 - 18626.20 19323.60
18 - 18708.10 19309.50
19 - 18889.90 19584.90
20 - 18857.10 19632.50
21 - 18849.90 19707.50
22 - 18830.10 19794.20
23 - 18804.80 19894.10
24 - 18795.20 19949.70
25 - 18759.70 20004.50

K N 5351/ 1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Νέου Γυναικοκάστρου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις