Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48749/2571/7-10-1994 - ΦΕΚ 841/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως Αρχαιολογικού χώρου του υψώματος "Αγίου Δημητρίου" Κοιν. Ευκαρπίας, Επαρχίας Κιλκίς, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή του υψώματος " Aγίου Δημητρίου " 1 - 1,5 χλμ. NA της Kοινότητας Eυκαρπίας και αριστερά της οδού Kιλκίς - Eυκαρπίας, όπου βρίσκεται τράπεζα και τούμπα, για λόγους προστασίας του οικισμού προϊστορικών και ιστορικών χρόνων που σώζεται εκεί.
H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως 36 - 1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως :

ΣYNTETAΓMEMEΣ:
EYKAPΠIA

ΣHMEIA
X Ψ
1 - 4849.80 - 20726.50
2 - 4731.70 - 20784.70
3 - 4690.60 - 20742.10
4 - 4666.20 - 20710.50
5 - 4640.30 - 20717.20
6 - 4628.90 - 20756.10
7 - 4584.60 - 20749.20
8 - 4567.60 - 20785.40
9 - 4513.90 - 20845.90
10 - 4475.80 - 20852.50
11 - 4475.60 - 20880.60
12 - 4528.50 - 20862.50
13 - 4542.70 - 20889.80
14 - 4502.90 - 20943.90
15 - 4504.60 - 20964.30
16 - 4548.20 - 20967.70
17 - 4559.70 - 20999.40
18 - 4550.20 - 21020.10
19 - 4515.40 - 21040.30
20 - 4523.10 - 21070.40
21 - 4495.40 - 21110.20
22 - 4534.90 - 21192.20
23 - 4535.10 - 21222.40
24 - 4625.20 - 21362.10
25 - 4673.60 - 21351.90
26 - 4723.50 - 21269.70
27 - 4729.50 - 21195.40
28 - 4789.20 - 21190.40
29 - 4892.40 - 21190.20
30 - 5125.10 - 21188.10
31 - 5210.30 - 21194.90
32 - 5226.10 - 21206.50
33 - 5274.50 - 21201.80
34 - 5258.90 - 21085.10
35 - 5170.20 - 20982.60
36 - 5028.80 - 20854.90
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος υψώματος "Αγίου Δημητρίου"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ

1-1,5 χλμ. ΝΑ της Κοινότητας Ευκαρπίας, και αριστερά της οδού Κιλκίς - Ευκαρπίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα