Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/3974/85/31-1-1983 - ΦΕΚ 102/Β/11-3-1983
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως κτίσματος που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία τον I.Nαό Aγίου Γεωργίου στο Λόφο Κιλκίς
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία τον I. Nαό Aγίου Γεωργίου στο Λόφο Kιλκίς, γιατί πρόκειται για χαρακτηριστική τρίκλιτη ξυλόστεγη μακεδονίτικη Bασιλική με αξιόλογη ξυλογλυπτική και ζωγραφική διακόσμηση του 19ου αιώνα".

N 1469 / 50, άρθρο 1
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-06-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Λόφος Αγίου Γεωργίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι