Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ24/31767/1149/24-5-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982
Τίτλος ΦΕΚ
Μείωση ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Άρη και της Αφροδίτης στα Ελληνικά Μιραμπέλου.
Κείμενο
"Τροποποιούμε την παραπάνω (ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976) απόφαση και περιορίζουμε τη ζώνη προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του ναού του Άρη και της Αφροδίτης, στα Ελληνικά Μιραμπέλλου, από 600 μ. που όριζε η παλιά απόφαση, σε 300 μ. για την καλύτερη νομική προστασία του."

N 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
03-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος του Ναού του Άρη και της Αφροδίτης στα Ελληνικά Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελληνικά

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι