Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/67501/1505 π.ε./9-1-1985 - ΦΕΚ 49/Β/30-1-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως κτίσματος που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου στην Κοινότητα Αγ. Μάρκου Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας τον Ι. Ναό Αγίου Αντωνίου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αντωνίου της Κοινότητος Αγίου Μάρκου του Νομού Κιλκίς, διότι αποτελεί τεκμήριο για την ιστορία του χωριού και παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Πρόκειται για μεγάλο λιθόκτιστο κτίριο, που κτίστηκε το 1880, έχει γυναικωνίτη πάνω από το νάρθηκα, γύψινους ζωγραφισμένους κίονες με ξύλινο πυρήνα, δεσποτικό άμβωνα, τέμπλο και οροφή επίσης ζωγραφισμένα."

N 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου στον οικισμό Άγιος Αντώνιος Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Άγιος Αντώνιος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι