Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/56213/1066 π.ε./9-1-1992 - ΦΕΚ 118/Β/25-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ο I. Ναός Yπαπαντής στα Λεπιανά Άρτας με ζώνη προστασίας εκατό (100) μέτρων. O μικρός ναϊσκος ευρίσκεται στο BΔ άκρο του χωριού. Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική κτισμένη με αργολιθοδομή, καλύπτεται με δίρριχτη ξυλοστέγη και εσωτερικά είναι κατάγραφη με τοιχογραφίες".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Υπαπαντής στα Λεπιανά
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Λεπιανά
ΒΔ άκρο του οικισμού των Λεπιανών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι