Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/21565/992/26-4-1994 - ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ιστορικού τόπου του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης οκτώ (8) κτιρίων που ευρίσκονται στην περιοχή του ιστορικού κέντρου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε :
Α. Ως ιστορικό τόπο το Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συμφώνως προς το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Α.
Β. Ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία το σύνολο των τεσσάρων κτισμάτων επί των οδών Ερμού και Καποδιστρίου 5 (0.Τ. 146/3) τα δε δύο εσωτερικά από αυτά (που έχουν διασωθεί από την πυρκαγιά του 1917) και ως έργα τέχνης, διότι πρόκειται για κτηριακό σύνολο με πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, μοναδικά στο είδος του, σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη.
Γ. Ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο στις οδούς Καποδιστρίου 7 και Πάικου διότι πρόκειται για κτίσμα που έχει πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία ,σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην Θεσσαλονίκη.
Δ. Ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο στις οδούς Καποδιστρίου 9, Πάικου και Βαλαωρίτου διότι είναι κτίσμα με πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην Θεσσαλονίκη.
Ε. Ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο στις οδούς Πάικου και Συγγρού διότι πρόκειται για αξιόλογο κτίσμα με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην Θεσσαλονίκη.
ΣΤ. Ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης το κτίριο στις οδούς Πάικου 1 και Βαλαωρίτου διότι πρόκειται για πολύ αξιόλογο κτίσμα με εγχάρακτη Οθωμανική επιγραφή (1907), με πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη."

ΚΝ. 5351/1932
Ν. 1469/50
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
28-07-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
(βλέπε συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα)
Ιστορικοί Τόποι
Κτιριακό σύνολο τεσσάρων (4) κτισμάτων στις οδούς Ερμού 5 και Καποδιστρίου 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
οδοί Ερμού 5 και Καποδιστρίου 5 (ΟΤ 146/3)
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Καποδιστρίου 7 και Πάικου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Επί των οδών Καποδιστρίου 7 και Πάικου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Καποδιστρίου 9, Πάικου και Βαλαωρίτου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Στις οδούς Καποδιστρίου 9, Πάικου και Βαλαωρίτου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Πάικου 1 και Βαλαωρίτου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Στις οδούς Πάικου 1 και Βαλαωρίτου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Πάικου 2 και Συγγρού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Στις οδούς Πάικου 2 και Συγγρού
Αστικά Κτίρια