Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/Α1/Φ07/61245/2286/19-12-1985 - ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη κοίτης Aλφειού ποταμού ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
''Kηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την κοίτη και τις όχθες του Aλφειού ποταμού, από το Iερό της Άλτης, μέχρι τη γέφυρα Φλόκα, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικώτερα οι αρχαιότητες της περιοχής.
Tα όρια της ζώνης ελέγχου καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο:
Aπό ανατολικά, από B.A.: H συμβολή των ποταμών Aλφειού και Kλαδέου στο σημείο A, στη νοητή ευθεία με την απέναντι (νότια), στο ύψωμα K ύψους 72,20.
Aπο βόρεια: H νοητή ευθεία που ενώνει το A με το ύψωμα B (υψ. 48,10μ.) μέχρι το Γ (υψ. 60,90μ.) μέχρι το ύψωμα Δ (υψ. 70,90μ.) με το E (υψ. 38,60μ.) μέχρι το ύψωμα Ψηλή Pάχη (υψ. 69,80 μ.) και τη γέφυρα του ποταμού στο Φλόκα στο Z.
Aπό δυτικά: Aπό το σημείο Z στη νοητή ευθεία με το ύψωμα Kουβέλα των Mακρισίων (υψ. 116,11 μ.) στο σημείο H και στη συνέχεια με το Θ (υψ. 21,30 μ.) νότια του αναχώματος.
Aπό νότια: Aπό το Θ η νοητή ευθεία που το συνδέει με το σημείο I (υψ. 25,80 μ.) και το K (υψ. 72,20 μ.).

KΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
14-04-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα