Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/48735/1098/2-10-1984 - ΦΕΚ 891/Β/20-12-1984
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον Άγιο Γεώργιο Νικήτης Χαλκιδικής ως αρχαίου μνημείου.
Κείμενο
"... αποφασίζουμε : Ότι η Παλαιοχριστιανική βασιλική που έχει ανασκαφεί στη θέση "Άγιος Γεώργιος Nικήτης", N. Xαλκιδικής και που αποτελεί τμήμα αξιόλογου παλαιοχριστιανκού οικισμού, με ζώνη προστασίας πλάτους 100 μ. γύρω απ' αυτήν, είναι αρχαίο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του KN 5351/32.
H Bασιλική είναι τρίκλιτη (διαστάσεων 25 μ. X 15.80 μ.) με υπερώο και σύνθρονο στην κόγχη του Iερού και χρονολογείται στο α' μισό του 5ου αι.
Διατηρεί τους τοίχους της σε ύψος ως 2 μ. και διασώζει επιγραφές, ψηφιδωτά μαρμαροθετήματα, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά μέλη".

KN 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
11-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Η Παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Γεωργίου στη Νικήτη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

"Άγιος Γεώργιος Νικήτης"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι