Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/60194/1612 π.ε./2-6-1997 - ΦΕΚ 579/Β/14-7-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Πορειάς Καστοριάς, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Πορειά Καστοριάς ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ορίζουμε ζώνη προστασίας 50μ. γύρω του.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό με νάρθηκα και τρίπλευρη αψίδα Ιερού. Είναι κατάγραφος εσωτερικά, με καλής ποιότητας λαϊκοβυζαντινές τοιχογραφίες του 1835, με στοιχεία μπαρόκ και υπογεγραμμένες από τον αγιογράφο Αργύρη Μιχάλη. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, με τρίχρωμες παραστάσεις. Από τις φορητές εικόνες μόνο το Αποστολικό βρίσκεται in situ".

Κ.Ν. 5351/ 1932.
Ν 1469/1950.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-07-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Πορειάς
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Πορειά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι