Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/6453/124/28-5-1991 - ΦΕΚ 866/Β/23-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Την κήρυξη του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου κοινότητας Πτελέας Καστοριάς ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας 8μ. γύρω από αυτό.
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική διακοσμημένη με τοιχογραφίες στην αψίδα του ιερού Βήματος καθώς και στην κόγχη της πρόθεσης του ιερού που αποτελούν δείγματα τέχνης που επικρατεί στο τέλος του 19ου αιώνα."

Ν.5351/ 1932, Ν.1469 / 1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Πτελέα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι