Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 16297/18-10-1965 - ΦΕΚ 730/Β/4-11-1965
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων οικιών της πόλεως Καστοριάς.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν ως κτίρια χρήζοντα της ειδικής προστασίας του Νόμου 1469/1950 "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας ειδικών οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830", τας οικίας της πόλεως Καστοριάς, τας κειμένας εις δύο συνοικίας της πόλεως, την βορείαν (Απόζαρι) και την νοτίαν (Ντολτσό) λόγω του ενδιαφέροντος το οποίον παρουσιάζουν διά το τελικόν στάδιον της εξελίξεως της Καστοριανής Αρχιτεκτονικής κατά τον 19ον αιώνα:
Α. Βορεία συνοικία (Απόζαρι)
Οικία:
1) Ναούμ Χατζηθεοδώρου.
2) Μαντζούρα Γεωργίου.
3) Χούρτα Ιωάννου.
4) Κοσμά Βλάχου.
5) Χρυσού Τσεβέκου.
6) Βασιλείου και Δαμιανού Μαυροβίτου
7) Παπαλάμπρου Γαβριήλ.
8) Θεοδότης Τζώτζα.
9) Γεωργίου Σαχίνη
10) Μαυροβίτου Αννης.
11) Τόσκα.
12) Βασιλείου Σιώμκου.
13) Κληρονόμων Αθανασίου Γκιμαρτζίνα.

Β. Νοτία συνοικία (Ντολτσό)
Οικία:
1) Παπατέρπου, κληρονόμων Μέλιου Παπατέρπου.
2) Βέργουλα, κληρονόμων Βασιλείου και Εμμ. Βέργουλα.
3) Αλεξίου Βέργουλα.
4) Νικολάου Δεληδίνου.
5) Αριστοτ. Σακελλαρίου και κληρονόμων Νικολάου Παπία (αρχοντικόν Γιαννακάκη).
6) Κληρονόμων Θεοχάρους Γραμματικού (αρχοντικόν Φερραίου).
7) Κληρονόμων Δούμα (αρχοντικόν Δόϊκου).
8) Νικολάου Ωρολογοπούλου.
9) Αικατερίνης Νικολάου Τύρνα (αρχοντικόν Φεραίου).
10) Λαζάρου Χατζή.
11) Αλεξάνδρου Σιούτα.
12) Γεωργίου Στεφανή.
13) Σαμαρά.
14) Παύλου Ζάχου.
15) Θεοφίλου Πουλιοπούλου.
16) Βασιλείου Γάκη.
17) Κληρονόμων Φιλολάου Πηχεών.
18) Παπαγεωργίου ή Ράλλη.
19) Σωτηρίου Παπαντίνα.
20) Ιωάννου Βαλαλά.
21) Γεωργίου Δημητρίου
22) Κληρονόμων Μητούση.
23) Ηλία Παντελή.
24) Πρώην Βόϊνου, νυν Χαλάτση.
25) Λεωνίδα Μενελάου Μπατρίνου.
26) Ιωάννου Ρούμπου.
27) Ιωάννου Παπακωνσταντίνου.
28) Ηλία Σούκα.
29) Αθανασίου Ρέντζου.
30) Αθανασίου και Αναστασίου Μπασακίρου.
31) Πέτρου Πετσαλνίκου.
32) Νικολάου Παπαδοπούλου.
33) Δαμιανού Παπαγιάννη.
34) Κωνσταντίνου Σκαπέρδα.
35) Βασιλείου Γεωργιάδη.
36) Φιλώτα Βασιλείου.
37) Στερεόπης Γκαλιστινού.
38) Ναούμ Ντόντη.
39) Ιωάννου Γκαλιστινού.
40) Τάκη Κεφαλοπούλου.
41) Αργύρη Μυλωνά.
42) Αναστασίου Σταμπουλή.
43) Παπαχρήστου Ολγας.

Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχοντικό ιδ. Χρυσού Τσεβέκου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Σαμαρά στο Ντολτσό, ιδ. Αναστασίας Παπαγεωργίου.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικόν Γιαννακάκη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικόν ιδ. Θεοδώρας Παπαλάμπρου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Οικία Αθανασίου και Αναστασίου Μπασακίρου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Αθανασίου Ρέντζου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Αικατερίνης Νικολάου Τύρνα (Αρχοντικό Φεραίου)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Οικία Αλεξάνδρου Σιούτα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Αλεξίου Βέργουλα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Αναστασίου Σταμπουλή
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Βασιλείου Γάκη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Βασιλείου Γεωργιάδη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Βασιλείου και Δαμιανού Μαυροβίτου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Βασιλείου Σιώμκου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Βέργουλα, κληρονόμων Βασιλείου και Εμμ. Βέργουλα.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Γεωργίου Δημητρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Γεωργίου Σαχίνη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Γεωργίου Στεφανή
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Δημητρίου Ναούμ Ντόντη. Αποχαρακτηρισμός.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
οδός Αγίων Θεολόγων, συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ηλία Παντελή
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Θεοδότης Τζώτζα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Θεοφίλου Πουλιοπούλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ιωάννου Βαλαλά
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ιωάννου Γκαλιστινού
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ιωάννου Παπακωνσταντίνου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ιωάννου Ρούμπου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Κληρονόμων Αθανασίου Γκιμαρτζίνα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία κληρονόμων Δούμα (Αρχοντικό Δόϊκου)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Οικία κληρονόμων Θεοχάρους Γραμματικού (Αρχοντικό Φερραίου)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Οικία Κληρονόμων Μητούση
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία κληρονόμων Φιλολάου Πηχεών
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Κοσμά Βλάχου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Κωνσταντίνου Σκαπέρδα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Λαζάρου Χατζή
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Λεωνίδα Μενελάου Μπατρίνου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Μαντζούρα Γεωργίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Μαυροβίτου Αννης
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Μυλωνά
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Ναούμ Χατζηθεοδώρου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Νικολάου Δεληδίνου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Νικολάου Παπαδοπούλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Νικολάου Ωρολογοπούλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Παπαγεωργίου ή Ράλλη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Παπατέρπου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Οικία Παπαχρήστου Ολγας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Παύλου Ζάχου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Πέτρου Πετσαλνίκου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Στερεόπης Γκαλιστινού
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Σωτηρίου Παπαντίνα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Τάκη Κεφαλοπούλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Τόσκα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Οικία Φιλώτα Βασιλείου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Χαλάτση (πρώην Βόϊνου)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Οικία Χούρτα Ιωάννου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Αστικά Κτίρια
Πρώην Οικία Ηλία Σούκα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Αστικά Κτίρια
Συνοικία Δαμιανού Παπαγιάννη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ντολτσό
Οικιστικά Σύνολα