Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/10652/188/28-5-1991 - ΦΕΚ 866/Β/23-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε : Την κήρυξη του ιερού ναού Αγ. Θεοδώρων ενορίας Βαρλαάμ στην Καστοριά ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας 8 μέτρων γύρω από αυτό. Πρόκειται γιά μονόχωρη βασιλική η οποία σύμφωνα με σχετική επιγραφή ανακαινίσθηκε το έτος 1882 ".

Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός Αγίων Θεοδώρων
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Ενορία Βαρλαάμ
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι