Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/9836/402/24-9-1990 - ΦΕΚ 679/Β/26-10-1990
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ιερού ναού Αγ. Ανδρέου του Ρουσούλη στην Καστοριά ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Τον χαρακτηρισμό του ιερού ναού Αγ. Ανδρέου του Ρουσούλη στην Καστοριά ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Πρόκειται γιά μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 15ο αιώνα".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
27-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Ανδρέα του Ρουσούλη (ή του Μπουζιώτα)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Πάροδος Καραβαγγέλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι