Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/929/15422/20-6-1988 - ΦΕΚ 494/Β/14-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης και ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1469 /50, τα δύο παλαιά και μοναδικά γεφύρια της Παλιάς Ζούζουλης Επταχωρίου Καστοριάς, διότι είναι στοιχεία, πολύτιμα γιά τη μελέτη της εξέλιξης της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και της γεφυροποιΐας στην περιοχή αυτή όπου συναντιέται η Δυτ. Μακεδονία με την Ήπειρο ".

ΚΝ 5351 / 1932, άρθρο 52
Ν 1469 / 1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Δύο Παλαιά Γεφύρια
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
Ζούζουλη
Παλαιά Ζούζουλη
Γέφυρες