Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/49443/1076/25-4-1990 - ΦΕΚ 358/Β/18-6-1990
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη του Ι.Ν. Αγ. Ζαχαρία Γράμμου Ν. Καστοριάς ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Τον χαρακτηρισμό του Ι.Ν. Αγ. Ζαχαρία στην περιοχή του Γράμμου Ν. Καστοριάς ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Πρόκειται για ναό μονόχωρο σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλλο, της εποχής της Τουρκοκρατίας, αξιόλογο και ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή κατάγραφο εσωτερικά με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, που σχετίζονται με τους Ληνοτοπίτες ζωγράφους".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-04-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Ζαχαρία
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΟΥ
Γράμος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι