Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ17/33353/1147/18-6-1981 - ΦΕΚ 660/Β/19-10-1981
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαίας Διοκλητιανουπόλεως στη θέση Αρμενοχώρι στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο και διατηρητέο ιστορικό τόπο την περιοχή που περικλείεται από τη γραμμή των αρχαίων τειχών στη θέση Αρμενοχώρι στο Άργος Ορεστικό (όπως φαίνεται στο τοπογραφικό που δημοσιεύεται) και η οποία ταυτίζεται με την αρχαία Διοκλητιανούπολη όπου ήδη έχουν αποκαλυφθεί αρχαιότητες.
Αναλυτικά αναφέρονται όλοι οι αριθμοί αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον υπό κήρυξη χώρο:
358 ως 367 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 459 ως και 490 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 385 ως και 409 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 429,434,436,438, ως και 458 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 434, 506, ως και 526 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών 2376, 2381, ως και 2388 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) και δύο φορές το 2388, 2411, ως και 2418 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών)".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαία Διοκλητιανούπολη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικόν
Αρμενοχώρι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα