Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/31883/1594/23-7-1992 - ΦΕΚ 531/Β/18-8-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
'' Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη θέση '' Xαντακιά '' η '' Xαντάκι '' της Κοινότητας Προαστίου Ν. Καρδίτσας, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του χωμάτινου οχυρού ρωμαϊκής εποχής - σωζομένου μήκους 590 μ., ύψους 4 - 5 μ., και πλάτους 6 - 7 μ., και του περιβάλλοντος χώρου του.
Tο ρωμαϊκό στρατόπεδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχαιολογική άποψη γιατί μαζί με άλλα δύο αντίστοιχα μνημεία (της Mαταράγκας και του Φύλλου) αποτελούν τρία σημαντικά δείγματα μεθόδων ιδιότυπης οχυρώσεως, που συναντώνται στο Νομό Καρδίτσας ''.

Aρθρον 52 του ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο "Χαντάκι" Προαστίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ

"Χαντακιά"
Αρχαιολογικές Θέσεις