Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ17/9318/340/20-2-1985 - ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Προστασία αρχ/κών χώρων Κοζάνης - απαγόρευση βαθειάς άροσης.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Να εξαιρεθούν από τη βαθειά άροση οι παρακάτω αρχ/κοί χώροι:
α) Οι προϊστορικοί οικισμοί και υπό κήρυξη αρχ/κοί χώροι του Σαργκιόλ: Τούμπα Ποντοκώμης, Τούμπα Μαυροδενδρίου, Τούμπα Δρεπάνου,Τούμπα Τετραλόφου, Νέα Τούμπα Ακρινής, Τούμπα στη θέση Ξεροπήγαδο Κοιλάδας, όπως φαίνεται στα διαγραμμισμένα αγροτεμάχια στα συνημμένα τοπογραφικά.
β) Οι κηρυγμένοι αρχ/κοί χώροι στις θέσεις Ράχη Τσέϊκα, Μεγάλη Ράχη θέση Κομμένοι, και θέση Ούτσινο της Κοινότητας Αιανής Κοζάνης".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-10-2004

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανή
Μεγάλη Ράχη, Λειβάδια, Ούτσινα,Τσκάρια, Καπουτσίνα, Ρέμα Αγίου Μάρκου, Ράχη Τσέικα, λόφος Αγίου Κωνσταντίνου (Ράχη Πεντέση), Βέρβερη (Μαντριά), Κουρί, Πέντε Αλώνια, Πολεμίστρα, Ισιώματα, Χούχουλο.
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ, Ξεροπήγαδο
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα