Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50618/1276 π.ε./3-3-1988 - ΦΕΚ 165/Β/24-3-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το συγκρότημα των θολωτών κατασκευών στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων,
ως χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων της όψιμης Ενετοκρατίας στην Κρήτη.
Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε συνεχόμενες θολοσκέπαστες κατασκευές και κτιστό περίβολο στον οποίο έχουν προστεθεί νεότερα κτίσματα.
Πρόσφατες επεμβάσεις έχουν προκαλέσει μερική αλλοίωση του συγκροτήματος.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-12-2005

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Συγκρότημα θολωτών κατασκευών στο Στύλο
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ


Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής