Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1488/39020/19-6-1979 - ΦΕΚ 639/Β/28-7-1979
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως έργου Τέχνης της οικίας στην οδό Βύρωνος 19-21 στη Λαμία, ιδιοκτησίας Ζήση Κ. Γαρδίκη).
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία την οικία στην οδό Βύρωνος 19-21 και Καραγιαννοπούλου στην Λαμία, ιδιοκτησίας Ζήση Γαρδίκη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον (διακοσμητικά πλαίσια στα ανοίγματα, ποδιές των παραθύρων, διαμορφωμένες με πήλινες μπουκάλες, μαρμάρινα μπαλκόνια και φουρούσια με νεοκλασσική διπλή έλικα, νεοκλασσικές παραστάδες, διακοσμητικές ταινίες κλπ.). Το κτίριο αυτό δεσπόζει σε κεντρικό σημείο της Λαμίας και αποτελεί αξιόλογο δείγμα νεοκλασσικού ρυθμού, όπως αυτός αναπτύσσεται στην ελληνική επαρχία.

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Ν. 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Οικία στις οδούς Βύρωνος 19-21 και Καραγιαννοπούλου στην Λαμία, ιδιοκτησίας Ζήση Γαρδίκη
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Λαμία
οδοί Βύρωνος 19-21 και Καραγιαννοπούλου
Αστικά Κτίρια