Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/15455/458/27-4-2005 - ΦΕΚ 696/Β/24-5-2005
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συκροτήματος (τέσσερα κτίσματα),ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτιριακό συκρότημα (τέσσερα κτίσματα), ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου, διότι τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν ενδιαφέροντα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία σημαντικά για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή αυτή της Κρήτης και πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ν.3028/2002.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
03-09-2009

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Το κτιριακό συκρότημα (τέσσερα κτίσματα),ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Σκουλούφια

Καταλύματα
Αστικά Κτίρια