Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/46457/1289/23-7-2008 - ΦΕΚ 360/ΑΑΠ/14-8-2008
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου (χωρίς τη νεώτερη προσθήκη στην ανατολική όψη), στο Δ.Δ. Φορτωσίου, Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του ν. 3028/2002, το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου (χωρίς τη νεώτερη προσθήκη στην ανατολική όψη), στο Δ.Δ. Φορτωσίου, Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων, διότι αφενός αποτελεί τυπικό δείγμα Ηπειρώτικου σχολικού κτιρίου της αρχής του 20ου αιώνα, με αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία και αφετέρου είναι στενά συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική ιστορία του οικισμού και τις μνήμες των κατοίκων του. Επομένως, είναι κτίριο με αρχιτεκτονική, μορφολογική, κοινωνική και ιστορική αξία και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-08-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο Δ.Δ. Φορτωσίου, Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ


Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας