Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/57246/1549 π.ε./ 7-1-1981 - ΦΕΚ 65/Β/30-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου Γεωργίου Νικήτα Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε: ότι τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα ΝΑ της κοινότητος Νικήτα, επαρχίας Χαλκιδικής, Ν. Χαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με τριμερή νάρθηκα και εντάσσεται στο χώρο οικισμού της υστάτης αρχαιότητος, δεδομένου ότι στη γύρω περιοχή διακρίνονται ίχνη κτηρίων και πλήθος οστράκων επιφανειακών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Γεωργίου κοινότητας Νικήτης Χαλκιδικής
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

2,5 χιλιόμετρα ΝΑ της κοινότητας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι