Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ Β1/Φ32/67080/8367 π.ε./4-12-1978 - ΦΕΚ 1125/Β/20-12-1978
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου της Κοινότητας Παλαμά Ν. Καρδίτσας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κοινότητα Παλαμά Νομού Καρδίτσας γιατί ο Ναός αυτός που ανάγεται χρονολογικά στο τέλος του 18ου αιώνος είναι όχι μόνο αξιολογώτατο, αλλά και το μοναδικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής αυτής στην περιοχή, και διασώζει ωραίες τοιχογραφίες 18ου αιώνος.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στον Παλαμά Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Παλαμάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι