Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3156/49695/20-11-1990 - ΦΕΚ 792/Β/17-12-1990
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (6) πετρόκτιστων γεφυριών στην Κοινότητα Δωματίων Καβάλας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 (6) πετρόκτιστα γεφύρια στην Κοινότητα Δωματίων Καβάλας.
Τα γεφύρια εποχής τουρκοκρατίας είναι τοξωτά, κατασκευασμένα από ημιλαξευτούς λίθους, συνδέονται με τις φυσικές ομορφιές και την ιστορία του οικισμού και αποτελούν μαρτυρίες της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής".

Ν 1469/50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 26-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δωμάτια. Έξι πετρόκτιστα γεφύρια
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΙΕΡΕΩΝ
Δωματίων

Γέφυρες