Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/17866/14-2-1984 - ΦΕΚ 234/Β/13-4-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Διοικητηρίου Χρυσούπολης Καβάλας ιδιοκτησίας του Δήμου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν. 1469/50 το κτήριο του παλαιού Διοικητηρίου Χρυσούπολης Καβάλας, ιδιοκτησίας του Δήμου Χρυσούπολης γιατί είναι το τελευταίο δείγμα της αρχιτεκτονικής των Δημοσίων Κτηρίων της περιόδου της Τουρκοκρατίας, ιστορική μαρτυρία για την περιοχή.
Είναι διόροφο, κυβόμορφο κτίσμα, με νεοκλασσικά στοιχεία. Το χαρακτηρίζει αυστηρή συμμετρία. Η κάτοψη του είναι απλή με ιδιαίτερη διαμόρφωση στον χώρο της κύριας εισόδου, όπου δύο χοντροί πεσσοί υποβαστάζουν αντίστοιχη προεξοχή του ορόφου που στεγάζεται με εμβόλιμη στέγη".

Ν1469/50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Χρυσούπολη. Παλαιό Διοικητήριο.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Χρυσούπολης
Χρυσούπολις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης