Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/17668/395/27-7-1995 - ΦΕΚ 701/Β/9-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι το κάστρο στην Κοινότητα Πετροπηγής του Ν. Καβάλας είναι αρχαίο μνημείο με ζώνη προστασίας γύρω από αυτό όπως ορίζεται στο συνημμένο διάγραμμα.
Πρόκειται για φυλάκειο της Εγνατίας Οδού, που χρονολογείται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους (13ος-14ος αι.) και έχει φάση της πρώιμης τουρκοκρατίας (15ος αι.)".

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πετροπηγή. Βυζαντινό κάστρο.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Πετροπηγής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια