Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-1979 - ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων στην Ανατολική Κρήτη.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις εξής περιοχές της Ανατολικής Κρήτης για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων που υπάρχουν σ' αυτές:
1) Ερείπια μινωικού κτιρίου στη θέση Κάψαλος, σε απόσταση 600 μ. περίπου προς Α. της κοινότητας Νέας Πραισού Σητείας [όπως και] άλλων κτιρίων στη θέση Τζανή Μετόχι ή Μέσα Φλέγα παρά το ναϊδριον Αγ. Κωνσταντίνου 2000 μ. προς ΒΑ της αυτής κοινότητας.
2) Μινωϊκός οικισμός με κυκλώπειαν τοιχοδομίαν στη θέση Καταλύματα αμέσως προς Δ του χωρίου Σίτανος Σητείας.
3) Ερείπια μινωϊκών κτιρίων στη νησίδα Γράντες Παλαι[ο]κάστρου Σητείας και στην νησίδα Παξιμάδα Δήμου Σητείας.
4) Μεγάλο μινωικό οικισμό με κυκλώπεια τοιχοδομία στη θέση Βρύση παρά το χωρίον Χαμαίτουλο κοινότητας Ζ[ί]ρου Σητείας και έτερο [μινωικό οικισμό] στη θέση Λιμνία ή Παραλάκη Μάντρα μεταξύ Χαμαίτουλου και Ζίρου Σητείας.
5) Μεγάλο μινωικό κτίριο στη θέση Μνήματα περιοχής Κεφαλάκι παρά τον οικισμό Ζακάθου κοινότητας Σιτάνου Σητείας.
6) Μινωϊκός οικισμός στο ύψωμα Σταυρός κατά το μέσον του λεκανοπεδίου Κατελιώνα Σητείας.
7) Μινωική κεραμεική κάμινο στη θέση Πεζούλες Μαυροκουκούληδων κοινότητος Παλαικάστρου Σητείας.
8) Μινωικό οικισμό στη θέση Σταύλος στην περιοχή της κοινότητας Γδοχίων Ιεράπετρας μεταξύ Βάτου και Κάτω Γδοχίων."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Παλαικάστρου. Καθορισμός Ζωνών και χρήσεων γης.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Πραισού
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πραισού
Νέα Πραισός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκά κτίρια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκά κτίρια Παξιμάδας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκή κεραμεική κάμινος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκό κτίριο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Κατσιδωνίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά
Κατελιώνας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γδοχίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου
Χαμαίτουλον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου
Χαμαίτουλον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Κατσιδωνίου
Σίτανος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα