Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44137/2827/27-3-2000 - ΦΕΚ 512/Β/7-4-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων των θέσεων Ζωοδόχου Πηγής και Παρασπόρι στον οικισμό Ζαράκων του Δήμου Δυστίων Καρυστίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις θέσεις Ζωοδόχου Πηγής και Παρασπόρι στον οικισμό Ζαράκων του Δήμου Δυστίων Καρυστίας για την προστασία των αποκαλυφθέντων εκτεταμένων οικοδομικών λειψάνων κτιρίων και κεραμοσκεπών τάφων, που χρονολογούνται από τους ύστερους γεωμετρικούς έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη της Γ.Υ.Σ. 1/5000 (6429/2) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, ..., 8, 9 και 1 αντιστοιχούσης σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:

ΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [n] [n] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [n]
1 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 19632.9 2583.4 1-2 452.33
2 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 19433.9 2989.6 2-3 736.98
3 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 19410.1 3726.2 3-4 478.01
4 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 19825.1 3963.4 4-5 472.19
5 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 20262.7 4140.8 5-6 521.86
6 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 20784.2 4160.2 6-7 597.39
7 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 21258.8 3797.4 7-8 917.34
8 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 21365.6 2886.3 8-9 333.67
9 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 21218.5 2586.8 9-1 1585.60
1 6429,2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 19632.9 2583.4 ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ζωοδόχου Πηγής
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΙΣΤΥΩΝ
Ζαράκων
Ζάρακες
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παρασπόρι
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΙΣΤΥΩΝ
Ζαράκων
Ζάρακες
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα