Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2793/41244/17-7-1997 - ΦΕΚ 788/Β/1-9-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου με τον αύλειο χώρο του στα όρια του οικοπέδου και την παλαιά δεξαμενή εντός αυτού στην Κοινότητα Λίμνης Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο με τον αύλειο χώρο του και την παλαιά δεξαμενή εντός αυτού στην Κοινότητα Λίμνης Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Κοινότητας, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα σχολικού κτιρίου απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής που απέμεινε στην περιοχή."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Λίμνης
Λίμνη
Φυσικοί Χώροι
Συστήματα Ύδρευσης
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας