Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3821/51414/14-10-1997 - ΦΕΚ 987/Β/7-11-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων του νερόμυλου και του πέτρινου γεφυριού της "Νανούλως" στο Δολό - Ιωαννίνων, καθώς και του παλαιού μονοπατιού Δολό - Γεφύρι "Νανούλως" Πωφωνιανή.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν 1469/1950, το νερόμυλο και το πέτρινο γεφύρι της "Νονούλως" στο Δολό Ιωαννίνων, καθώς και το παλαιό μονοπάτι στο Δολό - Γεφύρι "Νονούλως" Πωγωνιανή, διότι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα λαϊκής προβιομηχανικής αρχιτεκτονικής, άρρηκτα συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων σημαντικά για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής της περιοχής."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νερόμυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Δολού
Δολόν
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Παλαιό μονοπάτι Δολό - Γεφύρι "Νονούλως"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Δολού
Δολόν
Οδικό σύστημα
Γέφυρες
Πέτρινο γεφύρι της "Νονούλως"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Δολού
Δολόν
Γέφυρες