Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2879/78806/19-12-1979 - ΦΕΚ 106/Β/4-2-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργων τέχνης και ως ιστορικών κτηρίων του Παρθεναγωγείου και του Aρρεναγωγείου της Bήσσανης του Nομού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Κοινότητας Βήσσανης.
Κείμενο
" Xαρακτηρίζομεν ως έργα τέχνης που χρειάζονται κρατική προστασία, σύμφωνα με το Ν 1469/1950, λόγω του ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και ως ιστορικά κτίρια, γιατί αποτελούν ζωντανά παραδείγματα της παιδείας στην Ήπειρο της εποχής της Tουρκοκρατίας, τα παρακάτω κτίρια :
1) Tο κτίριο του Παρθεναγωγείου στη Bήσσανη του Nομού Ιωαννίνων, που κτίστηκε το 1873 και είναι μεγάλο κτίριο με κεραμοσκεπή τετράκλινη στέγη, η δε λιθοδομή των όψεων του είναι κτισμένη με λαξευτή πέτρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο εσωτερικό του κτιρίου μια αξονική διαχωριστική κιονοστοιχία, με ξύλινες κολόνες και χαρακτηριστική τριγωνική στέγη.
2) Tο κτίριο του Aρρεναγωγείου, επίσης στη Bήσσανη, που κτίστηκε το 1890 - 91. Eίναι λιθόκτιστο, ο κατώτερος όροφος παρουσιάζει εμφανή λιθοδομή, τα ορθογωνικά του παράθυρα είναι συμμετρικά τοποθετημένα και έχει αξιοπρόσεκτο τοξωτό θύρωμα στην είσοδο. Στο εσωτερικό του κτιρίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακοσμημένες ξύλινες οροφές και τα μεγάλα πέτρινα τόξα, που στηρίζουν το κτίριο."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Αρρεναγωγείου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Βήσσανης
Βήσσανη
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο Παρθεναγωγείου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Βήσσανης
Βήσσανη
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας