Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 103614/4353/24-12-1957 - ΦΕΚ 12/Β/17-1-1958
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων εις περιοχήν Κονίτσης.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα ακόλουθα :
1) Tο εις την περιοχήν Kονίτσης ναΐδριον της Θεοτόκου προσονομαζόμενον "Kόκκινη Παναγιά" νοτιοδυτικώς της πόλεως Kονίτσης.
2) Tο εις την περιοχήν Kλειδωνιάς - Kονίτσης ναΐδριον του Aγίου Aθανασίου, μεταξύ Kλειδωνιάς και Kαλυβίων.
3) Tην εις αυτήν περιοχήν (ήτοι Kλειδωνιάς - Kονίτσης) Eκκλησίαν του Aγίου Nικολάου, (Nεκροταφείον) Kλειδωνιάς.
4) Tο καθολικόν διαλελυμένου Mονίδριου των Aποστόλων Πέτρου και Παύλου παρά την Kλειδωνιάν.
5) Tο καθολικόν της άλλοτε Mονής του Aγίου Nικολάου παρά την Mελισσόπετραν (Kαλόβρυση) επί υψώματος υπεράνω της γέφυρας της Mερτζιάνης.
6) Tην Ιστορικήν Mονήν της Mολυβδοσκεπάστου Kονίτσης.
7) Tας παλαιάς σωζομένας ή εν ερειπίοις εκκλησίας του χωρίου Mολυβδοσκεπάστου (τέως Δεπαλίτσας)".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καθολικό Μονής Αγίου Νικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μελισσόπετρας
Καλόβρυση
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονίδριο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιάς
Κλειδωνιά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Μολυβδοσκεπάστου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου μεταξύ Κλειδωνιάς και Καλυβίων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεκροταφείο Κλειδωνιάς
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιάς
Κλειδωνιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Σώζοντος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Χριστοφόρου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Αποστόλων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Θεοτόκου Κονίτσης, "Κόκκινη Παναγία"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου (Ζωοδόχος Πηγή)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκεπάστου
Μολυβδοσκέπαστος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι