Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/27488/769/6-6-1997 - ΦΕΚ 526/Β/26-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη των ναών: α) Ι. Ναού Αγίου Νικολάου (Μητρόπολη) Κόνιτσας και β) του Ι. Ναού Των Αγίων Αποστόλων στο Αηδονοχώρι Κόνιτσας ως μνημείων, που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Μητρόπολη) Κόνιτσας καθώς και τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αηδονοχωρίου Κόνιτσας ως μνημεία, που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για:
1) Τον Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου (Μητρόπολη) Κόνιτσας, που είναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική ηπειρώτικου τύπου χρονολογούμενη το 1842 και της οποίας σώζονται τοιχογραφίες στους θόλους του κυρίως ναού καθώς και αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο.
2) Τον Ναό των Αγίων Αποστόλων στο Αηδονοχώρι Κόνιτσας, που είναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική ηπειρωτικού τύπου χρονολογούμενη στα 1856, και σώζει τοιχογραφίες στους θόλους του μεσαίου κλίτους, στον τοίχο της νότιας πλευράς και στην κόγχη του Ιερού ".

Κ Ν. 5351 / 1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (Μητρόπολη) Κόνιτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης
Κόνιτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Αηδονοχωρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι